Stream 20.07.21 Kasvupinnas: põllumajandus on sama tähtis kui riigikaitse by Äripäeva raadio

Stream 20.07.21 Kasvupinnas: põllumajandus on sama tähtis kui riigikaitse by Äripäeva raadio

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-07-20T10:07:01Z

Järjekordne “Kasvupinnase” saade toob teieni kuumad teemad põllumajandusest. Seekord on teemad sõna otseses mõttes kuumad – Eesti Taimekaitse Instituudi vanemteaduri Pille Sooväliga räägime, kuidas mõjub kuum ilm taimedele ja seeläbi ka saagikusele.

Praeguse kuuma suve mõju saagile on halb kahel moel – esiteks sajab väga vähe vihma ehk on põud ja teiseks on pikka aega kestnud kuumalaine. Näiteks teravilja puhul kiirendab liiga kõrge temperatuur taimede arengut, vajalik arenguperiood aga seeläbi lüheneb ning lõpptulemuseks on väikesed terad. Ja kui sellele lisandub ka põud, on asi päris hull. Lootust siiski kaotada pole vaja, sest ilm on meil heitlik ja muutused võivad tulla kiirelt.

Saate teine teema on aga tulevikkuvaatav. Nimelt on meil kevadest saadik olemas PÕKA ehk põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030. Arengukava koostamise siht oli luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ehk panna lähiaastateks paika, mis suunas need valdkonnad arenema peaksid.

Ametlikus kõnepruugis öeldakse, et arengukava eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele. Saates uurime maaeluminister Urmas Kruuselt, miks sellist dokumenti vaja on ja mis meie maamajanduses toimub. Maaeluminister selgitab, mis teeb toidutootmise näiteks sama strateegiliseks valdkonnaks kui riigikaitse. Saadet juhib Toomas Kelt.

License: all-rights-reserved