Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir?

Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
2020. aastal valmis Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel uuring Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide hulgas, mis nentis, et soolise ja seksuaalse ahistamise tagajärgedega tegelemine on kõrgkoolides vähe reguleeritud. Millised reeglid ja seadused kehtivad laiemalt ülikoolides ahistamise kohta? Kuidas läheneda tunnetuslikele/kultuurilistele erinevustele? Kust leida häid eeskujusid süsteemide loomiseks antud olukordadega toimetulemisel? Kellel langeb vastutus olukordade lahendamisel? Kuidas tuua teema ühiskonnas tabu staatusest välja? Arutelul on kirjutustõlge.

Arutelu juht:
Heliis Nemsitsveridze (ajakirjanik)
Osalejad:
Tanel Kiik (sotsiaalminister), Katrin Niglas (TLÜ teadusprorektor), Rain Kooli (ajakirjanik), Aet Kuusik (Feministeeriumi toimetaja), Eva Liina Kliiman (EÜLi soolise ja seksuaalse ahistamise uuringu üks eestvedajatest)
Korraldaja:
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.