Ei ole üksi üksi maa, kuid siiski on Ida-Virumaa?

Ei ole üksi üksi maa, kuid siiski on Ida-Virumaa? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Regionaalsed lõhed on meie väikses Eestis väga suured – seda muu hulgas nii sissetulekute, tööhõive, vaesuses elavate inimeste osakaalu kui ka ettevõtlusaktiivsuse lõikes. Ometi saame aru, et üksnes tugevad ja elujõulised linnad ei taga Eesti elu tasakaalus ja uuendusmeelset arengut. Peame leidma lahenduse ning avatult arutlema – kuidas saavutada olukord, et Ida-Virumaa ei kaotaks igal aastal ca 5000 inimest, kes ei leia seal tööd ega rakendust. Mida ja kui palju annab ära teha EL toetustega ning kui palju saame juba täna ise majanduse ümberkorraldamiseks ära teha.

Teema on üks „Eesti 2035“ aruteluala fookusest – kuidas saavutada Eesti pikaajaline siht tugevast, uuendusmeelsest ja vastutustundlikust majandusest.

Arutelu juht: Jana Budkovskaja (Prototroni tegevjuht ning Narva Loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja)
Osalejad: Arutelusse kutsume osalema eurotoetuste jagamise eest vastutava Riigi Tugiteenuste Keskuse esindaja ja Rahandusministeeriumi kui poliitikakujundaja esindaja, Kirde-Eesti omavalitsusesindajaid, kohalikke ettevõtjaid ja haridus-kultuurivaldkonna esindaja. Arutelus osalevad aga kõik kogunenud huvilised.
Korraldaja: Riigikantselei, Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.