Keskkonnaprobleemide mõju (sise)julgeolekule – kauge tulevik või lähiaja reaalsus

Keskkonnaprobleemide mõju (sise)julgeolekule – kauge tulevik või lähiaja reaalsus

Kuula:

Kirjeldus:
Keskkond ja selle hoidmine saab lähiajal iga eluvaldkonna aluseks. Ühel hetkel hakkavad kliimamuutused mõjutama meie siseturvalisust ja riiklikku julgeolekut. Kas mujal maailmas kliimamuutuste tõttu elamiskõlbmatuks muutuvate alade suurenemise tõttu peame ka Eestis arvestama muutustega rändes, julgeolekus, siseturvalisuses ja majanduses? Kui palju saame ära teha, et mustad stsenaariumid ei realiseeruks ja meie tegevuse negatiivne mõju keskkonnale oleks võimalikult väike?

Arutelujuht: Harri Moora, SEI programmidirektor

Arutelus osalejad: Ivo Juurvee (Uurimisprogrammi “Julgeolek ja kerksus” juht, teadur), Elmar Vaher (Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor)

Arutelu korraldaja: Politsei- ja Piirivalveamet