Kui me räägime kogukondadest, siis kellest või millest me räägime?

Kui me räägime kogukondadest, siis kellest või millest me räägime?

Kuula:

Kirjeldus:
Viimastel aastakümnetel on huvi kogukondade vastu märgatavalt kasvanud. Kogukondadele on seatud mitmeid rolle alates vahetu elukeskkonna kujundamisest demokraatia edendamiseni ühiskonnas. Kogkondade maastik on aga mitmekesine ning ühtset arusaama sellest, mida me sõna “kogukond” all mõistame, ei ole.

Arutame koos, mis on kogukonna roll nii oma liikmete kui ühiskonna jaoks ning mis see peaks olema. Kuidas kogukonnad kujunevad ning kas ja kes neid saab luua? Millised on tugevad kogukonnad?

Elulised lood ja inspireerivad näited toovad teieni neli erinäolise kogukonna esindajat. Kuulajaskond on oodatud arutelus läbivalt kaasa rääkima.

Arutelu juht: Martin Noorkõiv (Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise tegevjuht ja Vabaühenduse Liidu nõukogu esimees)
Osalejad: Kertu Birgit Anton – Fridays For Future Eesti
Monika Rogenbaum – Taheva Valla Külade Selts
Peeter Vihma – Tallinna Asumiseltside Liit
Raoul Raidna – Lille Asumiselts MTÜ tuleohutuse ja vabatahtliku pääste eestvedaja
Arutelu korraldaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital