Kui tervisest sõltub meie elu, siis millest sõltub meie tervis?