Kuidas Eesti digiedu kihva keerata

Kuidas Eesti digiedu kihva keerata

Kuula:

Kirjeldus:
Vestlusring on üles ehitatud äraspidisele analüüsile, kus tuuakse välja need tingimused, mis piiraksid Eesti edasist digitaliseerumist ja e-riigi arengut. Arutellu saaks tuua riigi, erasektori, noore ja vanema inimese perspektiivi. Mida osalejad defineerivad e-riigi edukusena? Mis tingimused peavad olema täidetud, et me sinna kunagi ei jõuaks? Või on need juba täidetud?

Arutelu juht:
Henrik Roonemaa
Osalejad:
Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka kahekõne

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.