MAANOORED: Mis hoiab mind kinni, et ma maalt ei läheks?

MAANOORED: Mis hoiab mind kinni, et ma maalt ei läheks?

Kuula:

Kirjeldus:
9.06.2018 Varbusel arutlesid Gerda Vares, Marit Oimet, Heiki Viisimaa, Roger Tibar

Eesti äärealadel lahkuvad noored tihti oma kodukohast just võimaluste puudumise või kogukonnatunde kaotamise tõttu. Kas oleme piisavalt tähelepanu pööranud noorte endi vajadustele ning arvestanud vallajuhtimisel erinevate huvigruppide vajadusi võrdselt? Kaasates erinevaid kogukonnagruppe teenuste kujundamisel, sh. ka noori, on hea kogukonnatunde ning efektiivsete teenuste loomise eelduseks. Kuidas saaksid praegused ning uued kaasamismeetodid omavalitsusi muuta noortele atraktiivsemaks ja aidata kaasa parema kogukonnatunde loomisele omavalitsustes?