Mis on Eesti alus, öeldis, sihitis?

Mis on Eesti alus, öeldis, sihitis? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Arutelul toimus kaasavas formaadis ja seetõttu on salvestuses kuulda vaid sissejuhatust ja grupitööde kokkuvõtteid.

Eestis elavad arukad ja tegusad inimesed, meie majandus on tugev ja meie ühiskond koostöömeelne. Et need, aga mitmed teisedki Eestile seatud pikaajalised sihid meie igapäeva otsustes kaotsi ei läheks, koondame riigi strateegiasse „Eesti 2035“ ka kõik vajalikud reformid ja muudatused. Kogume festivali kahe päeva jooksul inimeste ettepanekuid Eestile oluliste muudatuste kohta ning oma viimases arutelus ootame kõiki ühiselt neid analüüsima, edasi arendama või neile vastu vaidlema. Viime kohapeal läbi praktilise töötoa, kus igal osalejal on võimalik anda konkreetne ja oluline sisend Eesti pikaajalisse strateegiasse ning pakkuda välja vajalikud muutused meie tuleviku kujundamiseks. Sõnastame koos – kes me tahame olla ja kuhu ühiskonnana areneda aastaks 2035 ning mida selleks on teha vaja.

Arutelu juht: Eili Lepik (riigikantseleist) ja Magnus Urb (rahandusministeeriumist)
Osalejad: Arutlema on oodatud kõik selle teema vastu huvi tundvad inimesed. Grupiarutelusid juhivad: Ott Karulin, Heleri Reinsalu, Laura Viilup ja Ivar Hendla riigikantseleist; Tanel Ross ja Triin Tomingas rahandusministeeriumist.
Korraldaja: Riigikantselei, Rahandusministeerium

Arutelu leidis aset 10. augustil 2019 Paides.
Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.