Reaalajamajandus – tühitöö ajastu lõpp

Reaalajamajandus – tühitöö ajastu lõpp by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Täna moodustavad inimsekkumist nõudvad käelised tegevused (rutiinsed raamatupidamistegevused; maksu- ja statistikaaruannete koostamine ja edastamine; topelt andmesisestamine; saatelehtede, deklaratsioonide täitmine jne) kogu majandus- ja ettevõtlustegevusest ligi poole, mistõttu läheb praktiliselt pool võimalikust väärtusloomest ja kvaliteedist kaduma. Reaalajamajandus on turuosaliste digitaalsete ühenduste võrgustik, kus tehingud on automaatsed ja andmed digitaalselt töödeldavas vormis, seejuures reaalajas ja standardiseeritud kujul. Reaalajamajandus hõlmab endas masinloetavusel põhinevaid digitaalseid lahendusi nagu e-arved, e-kviitungid, e-saatelehed ja e-aruanded, mille eesmärk on jõuda bürokraatiavaba ettevõtluskeskkonnani. Lisaks ettevõtluskeskkonnale on reaalajamajandusel potentsiaalne mõju ka tarbimiskeskkonnale, võimaldades tarbijatel saada täpsemat ja usaldusväärsemat infot toodete kohta, sealhulgas näiteks seda, kui suur on ühe toote süsinikujalajälg võrreldes mõne teisega.

Kui palju teeme tühitööd ja kui kaugel oleme reaalajas toimuvatest finantstehingutest ja administratiivsetest toimingutest ning kas üldiselt oleme valmis mõtlema reaalajas ja online’is toimiva ühiskonna suunas? Tehnoloogia areng on loonud võimalused tühitöö kaotada ja andmeid efektiivsemalt edastama, kuid nüüd on küsimus selles, kas oleme ise valmis muutuma ja harjumuspärast unustama, sealhulgas tarbimisharjumusi muutma?

Arutelu juht: Christman Roos
Osalejad: Christman Roos, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik, reaalajamajanduse visionäär ja entusiast Janek Rozov, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja, avalike e-teenuste „nähtamatuks“ muutja Külli Kraner, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna juhataja, reaalajamajanduse visionäär ja eestvedaja Aime Roosioja, Türi Vallavalitsuse finantsjuht, raamatupidamise ning e-arvete asjatundja Kaido Heinsalu, Tieto Estonia AS äriarendusjuht, reaalajamajanduse entusiast ja kasutajakogemuse (UX) asjatundja Liisi Karindi, keskkonnateadliku startup’i “EcoLogIT” kaasasutaja, reaalajamajanduse entusiast ja süsinikujalajäljekütt Marika Korka, Statistikaameti äritehnoloogia osakonna arenduste juht, reaalajamajanduse entusiast ja aruandluse asjatundja
Korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Arutelu leidis aset 10. augustil 2019 Paides.

Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.