Stream Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine by Arvamusfestival

Stream Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-08-31T20:22:32Z

Eestis on elukestvas õppes osalemine kõrge, kuid vähem õpivad need, kes seda enim vajaksid. Õppimises on märgatav lõhe rahvuseti – teisest rahvusest elanikud täiendavad end vähem ja piirkonniti – rohkem Põhja-Eestis. Probleemiks on katkenud haridusteega noorte suur osa rahvastikus. Õppimise vastu huvi tekitamiseks ja tasemeõppesse naasmise toetamiseks sobivad hästi vabahariduses pakutavad võimalused: isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust arendavad koolitused jm.

Arutelujuht: Anzori Barkalaja
Arutelus osalejad: Siirius Sikka (vabaharidusliku koolituskeskuse esindaja), Terje Paes (õpioskuste koolitaja vabahariduses, isikuarengu koolitaja ja aasta koolitaja 2020), Igor Jallai (ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja)

Arutelu korraldaja: Eesti Vabaharidusliit

License: all-rights-reserved