Stream Mystical creatures of Internet – Trolls and Internet Warrior by Arvamusfestival

Stream Mystical creatures of Internet – Trolls and Internet Warrior by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-08-28T13:27:48Z

Ilmselt on paljud meist sotsiaalmeediakanalites ning avalikes kommentaariumites kas isiklikult kokku puutunud või vähemalt näinud teisi alavääristavaid, mõnitavaid või halvustavaid kommentaare ning mõelnud, kes neid kirjutavad, ja veel tähtsam, miks? Arvutiekraanist kilp ja sageli mittemidagiütlevad kasutajanimed on tekitanud anonüümsuskookoni, mis annab meile enneolematu julguse jagada oma arvamust, olgu siis viisakalt või mitte. Aga kes need mõistatuslikud olendid, keda me trollideks ja sõdalasteks nimetame, õigupoolest on? Miks otsustavad nii paljud neist minna inimeste ahistamise ja ähvardamise teed?
Palju on räägitud sellest, kui kaugele oleks võimalik sõnavabaduse piire venitada, kuid vähem on peatutud sellel, kes on need inimesed, kes kommenteerivad, ja miks nad seda teevad. Loodame, et nende tegevuse põhjuste üle arutlemine avab sel teemal laiema avaliku arutelu ning annab meile parema arusaama, kuidas nende trollide ja sõnasõdalastega käituda.
Many of us have either personally encountered or seen mean, degrading or derogatory comments on social media and in public commentaries. Many of us have probably also wondered, who are the people writing and why are they doing it? The “shield” of a computer screen and the use of often nonsensical usernames has created a cocoon of anonymity making us braver than ever to share our opinions, be it polite or not. But who are these mystical creatures we call trolls or warriors? Why do so many of them choose to harass and threaten people?
There has been a lot of talk about how far we can stretch freedom of speech, but not so much talk about who are the people commenting and what are their reasons behind it. We are hoping that discussing the reasonings behind their actions will open up a wider public discussion on this topic and give us new insight on how to deal with these trolls and word warriors.

Arutelujuht: Lauri Tankler, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik/Lead Analyst at Estonian Information System Authority
Osalejad: Christian Mogensen, Taani digitaalse noorsootöö keskuse erikonsultant, Taani
Tuija Saresma, Jyväskylä ülikooli vanemteadur, Soome
Kyrre Lien, dokumentalist, fotograaf ja visuaalajakirjanik, Norra
Kerli Valner, Lastekaitse Liit, projekti Targalt internetis teavitustööjuht, Eesti. Christian Mogensen, special consultant for the Danish Center for Digital Youth Care, Denmark
Tuija Saresma, senior researcher at the University of Jyväskylä, Finland
Kyrre Lien, documentarist, photographer and visual journalist, Norway
Kerli Valner, Estonian Union for Child Welfare, project manager for the project Targalt internetis – Safer Internet Centre in Estonia
Arutelu korraldaja: Nordic Council of Minsiters´ Office in Estonia

License: all-rights-reserved