Taara tammikust Maarjamaale ehk kas kõrberahva usk sobib metsarahvale?

Taara tammikust Maarjamaale ehk kas kõrberahva usk sobib metsarahvale? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Retkel Taara tammikust Maarjamaale mõtleme, mis neid kahte mõttemaastikku eristab ja ühendab. Uurime ja arutleme, millisel arusaamal on tõepõhi all ja milline suhtumine on pigem müüt või eelarvamus. Arutelu on mõeldud neile, keda huvitab eestlase maailmapilt, seosed meie rahvuskultuuri ja usu vahel. Miks paavst tuleb Eestisse? Kas kõrberahva usk sobib metsarahvale? Millesse usub see, kes ütleb, et ta ei usu midagi ega kedagi? Kas usume Jumalasse, sooneutraalsusse, teaduse ja ratsionalismi kõikvõimsusse, eestlusesse, helgesse tulevikku, enesesse? Teema valiku aluseks on rohked emotsionaalsed kommentaarid meedias. Käsitleme teemat ausalt ja avatult, ilma tabudeta. Selgitame, mida arvatakse, mida teatakse. Kuivõrd on emotsionaalne hoiak kattuv sotsioloogiiliste uuringute tulemustega? Traditsioonilise rahvakultuuri ja kristliku kultuuri kokkupuutepunktid (kihelkonnad, laulu- ja tantsupeod, vaimulikud rahvalaulud ja koraaliviisid, Piibli pärimus regivärsilises rahvalaulus, pühapaigad, ütlused ja vanasõnad, rahvakalendri tähtpäevad, rahvausund). Mida ütlevad enda ja teiste usu kohta erinevate kristlike konfessioonide, erinevate usundite ja mittekristlike liikumiste esindajad Eestis, milliseid omavahelisi kokkupuutepunkte nad näevad (inglid, jumalused, palve pühadus jms) ning mida arvab sellest mitteusklik inimene?

Arutelu juht: Jaanus Kangur

Osalejad: Regina Hansen, Madis Iganõmm, Marju Kõivupuu, Urmas Viilma, Kuldar Taveter, Martin Vällik, Kristi Ockba, Avo Üprus, Lea Altnurme, Tauri Tölpt, Andres Heinapuu

Korraldaja: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Kirikute Nõukogu

Arutelu leidis aset 10. augustil 2018 Paides.

Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.