Regina Oja – imedest, suurtest muutustest ja vaimsest tugevusest