#10: Elmo Rendi suurimateks konkurentideks on inimeste isiklikud autod