Kuidas digivahendite abil hinnata?

Kuidas digivahendite abil hinnata? by Diginobe • A podcast on Anchor

Kuula:

Kirjeldus:
Hindamise kavandamist ja läbiviimist koolituses hindavad koolitajad kõige keerulisemaks. Samas on hindamine igasuguses õppes tähtis, sest ainult selle järgi saame me koolitajatena otsustada, kas õppe-eesmärgini on jõutud ja õpiväljundid on saavutatud. Tänases saates räägime erinevatest hindamistüüpidest ning sellest, milliste digivahenditega neid erinevad hindamise saab läbi viia.