Jaan Apsiga ühiskondliku mõju planeerimisest ja mõõtmisest

Jaan Apsiga ühiskondliku mõju planeerimisest ja mõõtmisest

Kuula:

Kirjeldus:
Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Jaan Apsiga, kes oli Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja selle juhatuse esimees aastatel 2012-2019. Nad vestlesid mõju mõõtmise mõtteviisist, mõju planeerimise ja hindamise tööriistadest, praktilistest väljakutsetest seoses mõju mõõtmisega, mõjusamatest heategevusvõimalustest Eestis ja paljust muust.

Allikad, mis vestlust toetasid või jutuks tulid:

– Tööriist Maailmamuutjad.ee: https://www.maailmamuutjad.ee/
– Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine: https://www.kysk.ee/failid/Upload/files/sisulehtede-failid/2012-Kodanikuühenduste-uhiskondliku-moju-hindamine.pdf
– Heategevusel peab olema mõju: https://arvamus.postimees.ee/1324086/jaan-aps-heategevusel-peab-olema-moju
– Raamat “How to measure anything”: https://www.kriso.ee/how-measure-anything-finding-value-intangibles-db-9781118539279.html
– Õnnelikkuse mõõtmine: https://novaator.err.ee/320465/onnelikkust-saab-teaduslikult-uurida-aga-see-on-arvatust-keerulisem
– CharityNavigatori kriteeriumid: https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=5593#rating
– GiveWelli kriteeriumid: https://www.givewell.org/how-we-work/criteria
– Scared Straight programmist: https://www.kriso.ee/doing-good-better-effective-altruism-radical-db-9781783350513.html
– Nurjatud probleemid: https://novaator.err.ee/259929/uhe-minuti-loeng-kuidas-lahendada-nurjatuid-probleeme
– Bakalaureusekraadi soovitused: https://80000hours.org/articles/advice-for-undergraduates/