Kristina Meringuga loomade heaolust

Kristina Meringuga loomade heaolust by Efektiivne Altruism Eesti

Kuula:

Kirjeldus:
Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Kristina Meringuga, kes on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president. Nad vestlesid farmiloomade heaolust, efektiivsest loomakaitsest, erinevate sekkumiste ja projektide mõjust, taimetoitlusest, karjäärist loomade valdkonnas ja paljust muust.

Allikad, mis vestlust toetasid või jutuks tulid:
– Tööstusfarmide probleemist: https://80000hours.org/podcast/episodes/lewis-bollard-end-factory-farming/
– Tööstusfarmide ulatusest ja kõrvalejäetusest: https://80000hours.org/problem-profiles/factory-farming/
– Teaduspõhine loomakaitse: https://novaator.err.ee/839194/loomakaitsja-tohusaks-loomade-aitamiseks-tuleb-tegutseda-teaduspohiselt
– USA annetamise andmed (ja vastuväited loomade heaolu teemaga tegelemisele): https://www.effectivealtruism.org/articles/cause-profile-animal-welfare
– Loomade heaolu Eurobaromeeter: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
– Kas loomad leinavad oma lähedasi?
Are bivalves vegan?: https://www.youtube.com/watch?v=IK_tZ7sTwrI&fbclid=IwAR0CmEb-2eOZwjzmak28yHnhBpk2l8bI1oj5LPSELcsoSv6St-N_r3NI4pA
– Nähtamatud Loomad tellitud uuring eestlaste suhtumisest kanade pidamisse traatpuurides: https://nahtamatudloomad.ee/ligi-70-eestlastest-ei-poolda-kanade-pidamist-traatpuurides
– Kuidas ettevõtted saavad loomi aidata: https://nahtamatudloomad.ee/kuidas-ettevotted-saavad-loomi-aidata
– Mis on puhas liha: https://nahtamatudloomad.ee/mis-on-clean-meat-ehk-puhas-liha
– Loomakaitseorganisatsioonide mõju analüüsija Animal Charity Evaluators: https://animalcharityevaluators.org/
– Nähtamatud Loomad vabatahtlike info: https://nahtamatudloomad.ee/tule-vabatahtlikuks
– Kuidas eelistada puurivabu mune: https://nahtamatudloomad.ee/kuidas-lugeda-munadel-olevat-koodi
– Taimne Teisipäev: https://taimneteisipaev.ee/