Stream episode 04/2021: “Ekspert Eetris” Merilin Aruvee “Kui (ema)keeleteadlikud me tegelikult oleme?” by Tallinna Ülikool podcast

Stream episode 04/2021: “Ekspert Eetris” Merilin Aruvee “Kui (ema)keeleteadlikud me tegelikult oleme?” by Tallinna Ülikool podcast

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-11-25T13:23:39Z

Eesti keele nädalal räägime Tallinna Ülikooli saatesarjas samuti eesti keelest.

Õpetajad ja lapsevanemad on mures, sest tundub justkui lapsed enam ei oskagi kirjutada muud kui hüüatusi, pilte ja emotikone sõnumivahetuses. See võib tunduda uskumatu, aga võrreldes teise keele õpetamisega teeb hoopis emakeeleõpetus päris korralikku vähikäiku. Merilin Aruvee valmiva doktoritöö teema on keeleteadlik õpetus koolis üldisemalt kõigis ainetes, mis võiks ollagi probleemi lahendus. Selleks, et õpilase keel areneks on vaja, et ta igapäevaselt looks seotud teksti. Aineõpetuses on tekstiloome paraku pigem nõrk ja emakeele õpe keskendub õigekirjale. Samas igapäevases netisuhtluses ja suulises kõnes puuduvad olulised seotud teksti elemendid, mille tulemuseks on fragmenteeritud tekst ja halvasti seotud mõte. Emakeele õpetamise puhul napib nii teadustöid, teadureid kui ka doktorante. Eesti keele kui teise keele õpetust toetavad paljud rahvusvahelised projektid (nt Keelekümblusprogramm), paraku pole eestvedajaid ja vedureid, kes kaasaksid vajalikku rahalist ressurssi emakeeleõpetuse arendamiseks. Lisaks tuleb juttu tähenduslikul viisil grammatika ja muu keeleteadmiste õpetamisest ning tekstikesksest keeleõpetusest. Kes suudab pakkuda tekstikeskset õpetust tänase õigekirjakeskse lähenemise asemel?

Saate külaline on emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee.

Saatejuht on BFM-i lektor Mart Soonik.

Vaata saadet: https://haridus.postimees.ee/7350925/merilin-aruvee-kui-ema-keeleteadlikud-me-tegelikult-oleme

Genre
Learning

License: all-rights-reserved