6# Ettevõtlusjutud. Kliendi valik ja tundmine ettevõtluses