A tull´ tuud ka ette…

A tull´ tuud ka ette…

Kuula:

Kirjeldus:
“A tull’ tuud ka ette… Lukõ ja laulõ Vanal-Võromaalt” om CD-plaadi matõrjal Tsibipudina’-nimelidselt pundilt. Esitedäs inne 1900. aastat sündünü võrokõisi mälestüisi näide elost-olost ja rahvalaulõ Võromaa esi nukõst. Kõik jutu omma võet raamatust “Kuiss vanal Võromaal eleti” (välläandja Emakeele Selts 2005). Kaasõpildi om tennü Kristi (Potsa) Pumbo ja kujondanu Inga Heamägi. Ansamblin Tsibipudina’ jutustasõ, laulva ja mängvä Eva Kalbus, Kristi (Potsa) Pumbo, Toivo Tähemaa ja Tarmo Song. Luu omma salvõstõdu 2007. aastagal.

Ansambli Tsibipudina’ sai alostusõ Eesti Humanitaarinstituudi näütlejämeisterlikkuso opitooli 3. linnu katõ üliopilasõ võrokeelitsest kursusõtüüst – mängiti kakõt Madis Kõivu näütemängüst “Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendama aasta suvõl”. Säält sündü suuv viil midägi võro keelen tetä. Appi pallõldi kursaveli Tarmo ja sõbõr Toivo. Sõpru punt lugõsi läbi pallo esisugumaidsi võrokeelitsit tekste ja laulsõ lugõmalda hulgal rahvalaulõ. Valikut noist saagi nüüd kullõlda Helüaidan.