mida Venemaa mobilisatsioon investori jaoks tähendab?