Paneel: Kuidas luua väärtust finantsteemalise raadiosaatega? – Tauri, Taavi ja Rivo