Ruti Einpalu: juht kui coach laiendab organisatsiooni intellektuaalse võimekuse piire

Ruti Einpalu: juht kui coach laiendab organisatsiooni intellektuaalse võimekuse piire by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”

Kuula:

Kirjeldus:
Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Ruti Einpalu, kes toetab juhte nende arengus läbi coachingu ja koolituste. Ruti koolitajakogemus on 13 aastat pikk ja sama pikk on ka tema kogemus tippjuhina. Ruti on töötanud Hansapangas, juhtinud Eesti Draamateatrit, käivitanud Rahvusvahelist Arvo Pärdi Keskust ja olnud Arvamusfestivali sünni juures. Rutiga räägimegi sellest, kuidas juhtimiskvaliteet sõltub juhi suhete kvaliteedist ning kuidas juhid saavutavad oma suhtemõju eelkõige läbi tähendusrikaste vestluste – mis on ka Ruti lemmikteema.

“Ma olen oma töös avastanud, et kui juhid on justkui juba kõik maad läbi käinud ja kõik eesmärgid oma teel ära noppinud, siis coaching (olles juhina ise meeskonnaliikmetele coach) võib neile pakkuda ikkagi suuri väljakutseid, sest see on midagi, mis on nende jaoks väga raske. Kuidas usaldada juhina seda, et igal inimesel on oma tee, tal on oma eesmärgid, tal on oma viis nendeni jõuda ning sina juhina oled sellel teekonnal pigem nagu assistent, kes aitab neil seda teekonda läbida? Me inimestena tahame ise avastada, ise lahendada oma keerulisi olukordi, ise kogeda seda nö ‘ahhaad’ – see on see, mis meile kõige suuremat rõõmu pakub. Ma usun, et coachingu tööriistade ja põhimõtete kasutamine juhtimises on kindlasti tulevik. Mida aeg edasi, seda enam seisavad juhid silmitsi juhtimissituatsioonidega, kus juhid peavad juhtima inimesi, kes oma valdkonnas on palju kõvemad eksperdid ja suuremad spetsialistid kui juht ise. Näiteks tehnoloogia valdkonnas juhid juhivad sageli inimesi, kelle valdkonnast nad spetsiifiliselt suurt ise midagi ei tea, mistõttu nad ei oskagi neile tööalaselt ekspert-nõu anda. Sellisel juhul töötavad coachingu vahendid ideaalselt. Juhina sinu roll ongi midagi muud, kui anda nõu. Jah, eilses päevas, kus juht oligi kõige targem inimene, oli juhi intellektuaalne võimekus ka selle organisatsiooni arengu lagi. Aga kui ma juhina olen võimeline kasutama coachingu tööriistu, siis tema organisatsiooni intellektuaalsel võimekusel piire ei ole. Kahjuks näeme sageli, kuidas juht jääb oma organisatsiooni arengu nö piiravaks laeks tänu sellele, et ta lihtsalt ei oska avada meeskonna maksimumpotentsiaali.” – Ruti Einpalu

Kuulake ikka …