Stream episode Maaja Vadi ja Merle Raun: Eesti juhtimine on päris hea tervise juures by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” podcast

Stream episode Maaja Vadi ja Merle Raun: Eesti juhtimine on päris hea tervise juures by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” podcast

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2022-04-23T15:46:04Z

Minu seekordseteks vestluskaaslasteks on Tartu Ülikooli juhtimise professor Maaja Vadi ning LevelLab´i asutaja ja juht Merle Raun. Kutsusin Maaja ja Merle oma podcasti mõtteid jagama verivärskelt valminud Eesti juhtimisvaldkonna uuringu tulemustest. Selleks, et teha nö röntgenpilt juhtimise hetketervisest Eestis, viis viimase 9 kuu jooksul Tartu Ülikooli ja LevelLab’i uuringumeeskond EAS-i tellimusel läbi Eesti juhtide juhtimispraktikaid kaardistava uuringu. Minu jaoks oli põnev Maaja ja Merlega põrgatada mõtteid Eesti juhtimistrendidest ning arengutest juhtimispraktikates. Samuti rääkisime sellest, millised on uuringu tulemustele tuginevad ettepanekud juhtimisvaldkonna edasiseks arendamiseks. Väga põnev vestlus oli!

“Meie aruanne algab tõdemusega, et ligemale kolmandik ettevõtte sooritusest on sõltuv juhtimiskvaliteedist! Kui me seda argumenti tõsiselt võtame, siis me peaksime teadlikult juhtimisvaldkonda väga tugevalt panustama. Kui nüüd vaadata, mis on uuringu tulemustele toetudes viimase kümne aasta jooksul muutunud, siis kindlasti saab välja tuua, et Eesti organisatsioonides mõistetakse paremini, mida tähendab korrastatus ja kuidas seda luua. Kümne aasta taguse uuringuga võrreldes on organisatsioonides juhtimisfunktsioonid ja põhitegevus selgemalt tajutud ja ka lahti kirjeldatud. Lisaks eelnevale saame kindlasti tulemustest rääkides välja tuua ka, et Eesti juhtide juhtimismeetodid liiguvad üha jõudsamalt väärtuspõhise juhtimise poole. Nii on väärtuste olulisuse kasv juhtimises kindlasti teine suur muutus, mis on vahepealsel ajal toimunud. Me näeme uuringust, et kaasamine on tähtis, inimesed on olulised, tööjõuga arvestamine on esiplaanil ja laiemalt inimkeskne juhtimine on saanud hoogu juurde.” – Maaja Vadi ja Merle Raun

Kuulake ikka …

PS! Viska ise ka pilk peale Tartu Ülikooli ja LevelLab´i põhjalikule uuringuraportile „Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021“ https://tartuulikool-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/valkiain_ut_ee/EW1Psr5zm_xOt6ueFaV8phgBp_BKFIDPmmYCf6A9zwZ0AA?e=FBXmFC

Genre
Learning

License: all-rights-reserved