Veiko Valkiainen ja Indrek Põldvee: juhid alahindavad isikliku persoonibrändi mõju ja olulisust

Veiko Valkiainen ja Indrek Põldvee: juhid alahindavad isikliku persoonibrändi mõju ja olulisust

Kuula:

Kirjeldus:
Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Eesti oma Mr LinkedIn, Indrek Põldvee. Istusime Indrekuga maha, et lobiseda juhtide persoonibrändingu teemadel. Meie vestluse ajendiks sai ühine tõdemus, et Eesti juhid peavad reeglina isikliku persoonibrändiga tegelemist pigem väheoluliseks. Omavahelise mõttepõrgatuse käigus püüame lahata, miks on nii, et paljud Eesti juhid täna ikkagi ei näe persoonibrändingus konkurentsieelist, ei teadvusta selle mõju ega olulisust nii iseenda kui ka oma organisatsiooni edukuses. Ja seeläbi provotseerime sõbralikult juhte oma seniseid arusaamu küsimärgi alla seadma ning kutsume üles oma persoonibrändi teadlikult arendama.

Kuulake ikka …