Stream episode #11 NÕK, MÕK ja uuriv õpetaja lasteaias – Maire Tuul by Kes aias? Mis aias? podcast

Stream episode #11 NÕK, MÕK ja uuriv õpetaja lasteaias – Maire Tuul by Kes aias? Mis aias? podcast

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-11-13T09:37:26Z

#11 külas Maire Tuul. Teemadering keerleb ümber oluliste mõistete alushariduses. Saatekülaline avab mõisted NÕK ja MÕK (nüüdisaegne õpikäsitus ja muutunud õpikäsitus) ning kuidas need mõjutavad lapse arengu jälgimist, hindamist ja analüüsi.
Maire Tuul on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse dotsent ja Eesti Lasteaednike Liidu, Euroopa Alushariduse Ühingu ( EECERA) ning Rahvusvahelise Alushariduse Ühingu (ACEI) liige.

“Kirss tordil” viib kuulaja aega, mil liitude töö katkes ning omaloomingut ei soositud.

Saatejuhid-toimetajad Silja Järve, Kätlin Tanin

00:00 Kõll ja sissejuhatus
00:43 Maire Tuule teekond ja tegevusvaldkonnad alushariduses
04:07 ELAL, EECERA, ACEI
05:45 rahvusvahelised õpikäsituse suunad alushariduses
06:25 mis on õpikäsitus, MÕK, NÕK?
09:53 miks hakati muutmise vajadusest rääkima?
11:28 milline on MÕK/NÕK? Erinevad mõisted, mis toetavad arusaamist. Lapsekeskne kasvatus.
12:13 Lapsest lähtuv kasvatus
13:13 Lapse juhitud kasvatud
17:52 Täiskasvanust lähtuv kasvatus
19:07 Milline lähenemine on parim?
22:11 “Kirss tordil”
27:28 Kust tuleb õpetajale tugi, et liikuda lapsest lähtuva kasvatuse suunas?
32:30 Millistest allikatest saab õpetaja teavet uutest arengutest?
35:50 Kas lapse arengut peab hindama ja analüüsima?
39:54 Milliseid (ja miks) arengu hindamisi planeerida?
45:14 Tallinna Ülikoolis loodav 5a laste arengu hindamise instrument.
48:18 IELS uuringu näide
51:26 Kus MÕK ja NÕK rakendub?
55:00 alusharidus kui teerajaja
57:18 saatejuhtide kokkuvõte ja tänusõnad
57:48 “Kõll”+kuulamise ja jälgimise kanalid

linktr.ee/kesmisaias
FB: KesMisAias

Genre
Learning

License: cc-by-nc-sa