Stream episode #12 Lapsest lähtuv kasvatus – Maarika Pukk by Kes aias? Mis aias? podcast

Stream episode #12 Lapsest lähtuv kasvatus – Maarika Pukk by Kes aias? Mis aias? podcast

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2021-12-18T23:19:10Z

#12 Lapsest lähtuv kasvatus – Maarika Pukk

#12 Kaheteistkümnendas saates on külas Maarika Pukk ja kuuleme isiklikku kogemuslugu lapsest lähtuva kasvatuse juurde jõudmisest ja väärtustamisest. Maarika Pukk on olnud õppejõud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Tallinna Ülikoolis, põhiteemad Reggio Emilia pedagoogika ja lapse loovus ning kasvatus. Loonud nelja riigiga koostöös rahvusvahelise Reggio Emilia töörühma Tampere Ülikooli juurde, olles selle esindaja Eestist. Maarika Pukk tõi Eesti alushariduse maastikule esmakordselt Reggio Emilia lapsest lähtuva kasvatuse filosoofia.Tema Tampere Ülikoolis kaitstud doktoritööd võib pidada üheks Eesti alushariduse lapsest lähtuva kasvatuse mudeliks. On avaldanud palju publikatsioone nii eesti kui soome keeles. Mõjusamad lasteaednikele on 2010. aastal ilmunud raamat “Lapsest lähtuv kasvatus. Lapse huvid esile.” (kaasautor) ja 2014. aastal “Reggio Emilia pedagoogika ehk lapse sada keelt” (kaasautor). On Eesti Reggio Emilia Ühingu üks asutajaliige (2017) ja mentor Toila Lasteaed Naerumeri ja Tartu lasteaed Terakesele Reggio Emilia kasvatuspõhimõtete rakendamisel.

00:00 Kõll ja sissejuhatus
01:10 Maarika Puki teekond lapsest lähtuva kasvatuseni
11:56 mõiste “tegevuskultuur”
13:20 mõiste “lapsest lähtuv kasvatus”
15:28 mõiste “osaluspedagoogika”
20:31 mis on saanud takistuseks lapsest lähtuva kasvatuse rakendumisele?
26:27 koostöö Jarmo Kinosega ja teoreetiline materjal
27:53 väidete mäng müüt/tõde. Saadetes kogutud vastuste põhjal lapsest lähtuva kasvatuse kohta. Lapsest lähtuv kasvatus on:
28:32 laps on aktiivne tegutseja, uurija, vaba oma loomingulises väljendusviisis
29:48 lapse vajadustest lähtumine
34:00 lapsest lähtuvasse kasvatusse on kaasatud laps, õpetaja ja keskkond
34:43 lapsest lähtuv kasvatus eeldab heade suhete olemasolu ja meeskonnatööd. Lapse ja täiskasvanu vahel partnerlus
39:04 õpetaja loob õpiruumi ja kasvatuskultuuri, mis aitab välja tuua iga lapse arengu potentsiaali
41:27 lapsel on õigus olla õnnelik, saada kuulatud, avaldada oma mõtteid ja teha otsuseid
43:39 õpetaja on lapse tegevuse toetaja
45:13 õppimine toimub läbi mängu, vahendid on keskkonda toetavad ja täiendavad
47:28 eeldab õpetajalt loomingulisust ja head ettevalmistustööd
51:08 Maarika Puki kommentaar saadetes kogutud vastuste kohta
53:45 saatejuhtide tänusõnad saatekülalisele
54:20 Maarika Puki sõnum alushariduse inimestele
55:20 saatejuhtide tänusõnad saatekülalisele. Lisasaate tutvustus.
56:10 kõll. Kuulamise-jälgimise võimalused.

Kuula :
linktr.ee/kesmisaias
www.elal.ee
Jälgi :
https://www.facebook.com/KesMisAias

Genre
Learning

License: cc-by-nc-sa