Stream episode #15 Projektõpe lasteaias – Kristina Lahe by Kes aias? Mis aias? podcast

Stream episode #15 Projektõpe lasteaias – Kristina Lahe by Kes aias? Mis aias? podcast

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2022-05-29T15:21:56Z

#15 saate külaliseks on Tabasalu Teelahkme Lasteaia õppealajuhataja Kristina Lahe. Ta on koostanud esimese eestikeelse projektõpet lahti seletava raamatu “Projektõpe lasteaias. Lapse arengu toetamine tema loomupärase uudishimu abil”. Teemadering keerleb ümber projektõppe, otsime vastuseid küsimustele Milleks? Miks? ja Kuidas? rakendub projektõpe lasteaias ja mismoodi rikastab lapse õpiprotsessi.
Saatejuhid-toimetajad: Silja Järve, Kätlin Tanin

00:00 kõll ja sissejuhatus
00:46 kuidas Kristina jõudis projektõppeni
04:24 raamatu eesmärk
05:08 kas projektõpe on moeröögatus 🙂 ?
06:12 miks on projektõpe praegu oluliseks saanud?
08:50 projektõppe ajaloost
11:25 projektõppe definitsioon (Katz)
12:20 projektõppe tunnused (erinevus teemaõppest)
12:53 lapse algatus, otsustusvõimalused, lühike etteplaneerimine
13:32 uurimuslik, toetub laste küsimustele. Lapsed saavad analüüsida, järeldusi teha, oletada
14:30 õpetaja organiseerija, mitte etteütleja, lapse arengu hindaja – õppekava jälgija
15:40 koostöö, koostööoskuste arendamine- ühine pingutus ja aktiivsus
18:15 autentne õpikeskkond
19:28 projektõppe dokumenteerimine – tõendite uuesti vaatamine, analüüs ja edasine planeerimine
20:34 projektõppe struktuuriosad
I etapp – lapse huvi määratlemine, arendamise võimalikkus.
21:14 II etapp- uurimine, vastuste otsimine
21.38 III projekti kokkuvõtt
22:33 sõime- ja 3-4a lastega projekti loomine
24:32 kuidas soodustada laste analüüsioskuste arendamist?
25:36 kuidas juhtkond projektõpet näeb?
27:26 raskused projektõppes
28:43 väljaõpe projektõppeks – koostöine õppimine organisatsioonis
31:00 kuidas valida teema kui lastel on mitu huvi korraga?
32:36 projektide lõpetamine
34:40 projekti kestvus
37:17 kas lapsed saavad kooliks ettevalmistatud?
41:00 peamised erinevused suurte ja väikeste lastega projekti luues.
42:32 mis vanuses lastega projektõppega alustada?
43:34 õpetaja juhitud projekt – kinnine projekt
45:16 õppe-ja kasvatustegevuse ülesehitus, tunnikavad projektõppes?
48:07 õpetaja roll mudeldajana
48:38 kolm motiveerivat põhjust, miks projektõpet rakendada
-huvitavam
-õppimine tähenduslikum
-koostöö lapsevanematega tähenduslikum
50:00 lõpusõnad, lõpumõtisklused
53:12 projektoppela.ee
53:30 tänusõnad

Raamatu koduleht:

Esileht

Kuula Kes aias? Mis aias? saateid :
linktr.ee/kesmisaias
www.elal.ee
Jälgi :
https://www.facebook.com/KesMisAias

Genre
Learning

License: cc-by-nc-sa