Ülempreester. Kõrgemad tarkused, mentor ja õpetaja, aga ka… abielu ja liit

Ülempreester. Kõrgemad tarkused, mentor ja õpetaja, aga ka… abielu ja liit

Kuula:

Kirjeldus:
Numbriga V tähistatud Preester või Ülempreester esindab usumaailma ja seetõttu ka suurt usaldust. Ta on vaimulik autoriteet, kes juhendab ja õpetab oma õpilasi ja järglasi, tuletab meelde põhiväärtusi ja voorusi. Traditsiooniliselt siin vähe ruumi isikikele ideedele. Õpetav vaim, kes juhatab elu müsteeriumitesse. Selgitab esoteerilisi mõistatusi, pilk meie poole pööratud ja valmis meiega saladusi jagama. Tema ees on kaks palja lagipeaga preestrit/munka, kes on uhketes kirikurõivastes. Preester on ühislüliks kõige taevase vahel, ühendab makrokosmose mikrokosmosega.
Esimeses saateosas räägime kaartide segamisest, viimases aga vastame nädalaküsimusele ning vaatame, nagu ikka, nädalale kaartide abiga peale. Mida pead silmas pidama?

Send in a voice message: https://anchor.fm/kosmosepeatus/message