Palvus: 20. pühapäev pärast kolmainupüha

Palvus: 20. pühapäev pärast kolmainupüha. 24. oktoober 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Laulud:
245 Et ärka, Vaim
158 Ei karda meie võitlusteid
179 “Ärgake!” nii vahid hüüdvad

Piiblitekstid:
Psalm 119:129-136 – Jumala sõna ja käsuõpetuse ülistus
Efeslastele 5:15-21 – Õpetused ja manitsused igapäevaseks eluks, et kristlane oleks kui valguse laps
Matteuse 22:1-14 – Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost

Kirjakoht mõtiskluseks:
Psalm 48:2 “Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas tema pühal mäel.”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.