Usupuhastuspüha palvus. 31. oktoober 2020

Usupuhastuspüha palvus. 31. oktoober 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Laulud:
161 Küll kannab kindel kalju
186 Mis häda meil võib sündida
240 Meil Kristus on aluseks seatud
271 Veel armuallik keeb

Piiblitekstid:
Psalm 119:46-52 – Jumala sõna ja käsuõpetuse ülistus
Efeslastele 6:10-20 – Vaimulikust varustusest
Johannese 17:6-9 – Jeesuse palve

Kirjakoht mõtiskluseks:
Aamos 8:11 ““Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele.””

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.