Nestor & Koppel 2.1

Nestor & Koppel 2.1

Kuula:

Kirjeldus:
Uus hooaeg on lõpuks kohal!

💰 Kuidas mõjutab uus perehüvitiste seadusemuudatus Peeter Koppeli rahakotti?
📉 Millal tuleb järgmine kriis?

Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Pank. Eeltoodud teavet ja viidatud lindistuses avadatud seisukohti ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Investeerimine on seotud riskidega, investeeringu väärtus võib tõusta või langeda, väärtpaberi varasem positiivne tootlus ei garanteeri sarnaseid tulemusi tulevikus, võite kaotada algselt investeeritud rahasumma.