Stream Nestor & Koppel 1.6 by Nestor & Koppel

Stream Nestor & Koppel 1.6 by Nestor & Koppel

Kuula:

Kirjeldus:

published on 2022-04-04T10:49:19Z

Nestor ja Koppel võtavad kokku hetkeolukorra ja arutavad praeguste muutuste üle.

Küsimused, mis saavad sellel korral vastuse:
⛽ Miks ei ole Venemaa majandus kokku kukkunud?
📉 Miks ei oska Mihkel Nestor ennustada tulevikku?

Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Pank. Eeltoodud teavet ja viidatud lindistuses avadatud seisukohti ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Investeerimine on seotud riskidega, investeeringu väärtus võib tõusta või langeda, väärtpaberi varasem positiivne tootlus ei garanteeri sarnaseid tulemusi tulevikus, võite kaotada algselt investeeritud rahasumma.
Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda toote kohta avalikustatud teabe, sh tingimuste ja fondi prospektiga. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga või registreeruge nõustamisele SEB kodulehel seb.ee. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav AS SEB Panga veebilehel seb.ee/investorkaitse.

Genre
News & Politics

License: all-rights-reserved