Jaan Kaplinski ja Valdur Mikita “Paiga vaim ja vaimu paik”