Ööülikool. Aveliina Helm ja Kaupo Palo “Dialoogis: Bioloog ja füüsik”

Ööülikool. Aveliina Helm ja Kaupo Palo “Dialoogis: Bioloog ja füüsik”

Kuula:

Kirjeldus:
Bioloog Ernst Mayr väidab oma suurejoonelise teose “Bioloogilise mõtte ajalugu” sissejuhatavas osas, et füüsikateadusi ei saa pidada bioloogiast kaalukamaks – mis siis, et bioloogilised kehad alluvad füüsikalistele seaduspärasustele –, kuna Mayri väitel on elusorganismide, bioloogiliste süsteemide organiseeritus anorgaanilisest ainest keerukam. Mõlemad – nii füüsikalised kui ka bioloogilised teadused on vajalikud ja kõnekad. Füüsikute-matemaatikute ja bioloogide vahelise võrdse dialoogi võimalusi puudutab ja esindab ka sellenädalane “Ööülikooli” saade.