Pille Nelis: mis on kaasav haridus?

Pille Nelis: mis on kaasav haridus?

Kuula:

Kirjeldus:
“Õpipisiku” uues saates kõnelevad haridusteaduste nooremlektor Pille Nelis ja kaasava hariduse nooremlektor Carolina Šuman kaasava hariduse tähendusest. Kuivõrd Pille Nelis uurib kaasavat haridust enda doktoritöös, on ta tutvunud suure hulga teaduskirjandusega, mis kaasavat haridust puudutab, ning jagab sealt leitud infot saateski. Juttu tuleb kaasava hariduse võtmetunnustest, aga ka selle eelistest ja murekohtadest, nagu suhtlemisviisid või konfliktid laste vahel.