Tasuta nõustamine puuetega inimestele

EPIKoda: 08: Tasuta nõustamine puuetega inimestele

Kuula:
https://traffic.libsyn.com/secure/epikoda/08_Nustamisteenus_Epikojas.mp3?dest-id=1441619

Kirjeldus:
May 4, 2021Elu mõne erivajadusega ei ole just lihtne mitte ainult seepärast, et meid ümbritsev maailm ei kipu kõige ligipääsetavam olema, vaid ka seepärast, et meie teele on püstitatud terve kadalipp bürokraatilisi takistusi. Kuidas selles juriidilises maailmas orienteeruda ning kuidas probleeme lahendada, kui ise ei saa hakkama?

Saatejuht Jakob Rosin räägib just sellest Eesti Puuetega Inimeste Koja nõustaja Kristi Rekandiga ning tema kliendi Kerti-Kollom-Seidelbergiga, kes EPIKoja tasuta nõustamisele pöördus. 

EPIKoda pakub täiendavat nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks.

EPIKoda pakub tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem abivajajatele.

Nõustamine toimub ainult eelregistreerimise alusel, soovijatel palume helistada 671 5909 või saata e-kiri aadressile noustaja@epikoda.ee

Rohkem infot:
https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/noustamine-toovoime-voi-puude-raskusastme-hindamise-taotlejatele
 

Aprill EPIKojas – ÜRO puuetega inimeste komitee arvamus Eesti olukorrast

EPIKoda: Aprill EPIKojas – ÜRO puuetega inimeste komitee arvamus Eesti olukorrast

Kuula:
https://traffic.libsyn.com/secure/epikoda/Aprill_.mp3?dest-id=1441619

Kirjeldus:
Apr 16, 2021 Eesti Puuetega Inimeste Koja spetsialist Meelis Joost kommenteerib ÜRO puuetega inimeste komitee järeldusi Eesti raporti kohta, mida avaldati 2021. aasta aprillis.
Meelis Joosti sõnul positiivsena ÜRO tagasisides on välja toodud rida hiljuti vastu võetud seadusmuudatusi ning seda, et puuetega inimeste organisatsioonide rahastamine on süsteemne ja konventsiooni sätete täitmiseks on loodud sõltumatu järelevalvemehhanism Õigukskantsleri juurde.
Saatejuht: Jakob Rosin

E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?

E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Puuetega inimeste iseseisvaks eluks ja kõigis eluvaldkondades täielikuks osalemiseks peab riik ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaselt tagama võrdsetel alustel juurdepääsu füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele ning muudele avalikele ehitistele ja teenustele. Milliste katsumustega seisame silmitsi ja millised on lahendused seoses juurdepääsuga digitaalsele infole? Arutelul on ka kirjutustõlge

Viipekeel
Arutelu juht:
Meelis Joost (Eesti Puuetega Inimeste Koda)
Osalejad:
Jakob Rosin (Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees), Triin Kask (Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liige, ettevõtja), Mari-Ell Mets (Trinidad Wiseman kasutajakogemuse disainer ja ligipääsetavuse ekspert), Helena Lepp (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik), Jana Korberg (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Telia Eesti projektijuht), Raimo Reiman (Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali eesti.ee osakonna juhataja)
Korraldaja:
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Ligipääsetavus

05: Ligipääsetavus

Kuula:

Kirjeldus:
21. Mai 2020 on rahvusvaheline ligipääsetavuse päev. Selle raames räägime disaineri Daniel Kotsjubaga universaaldisainist, kui ka Erinevate puudeliikide esindajatega sellest, millised mured liikumis, kuulmis ja nägemispuudega inimesi igapäevaselt tabavad. Lili Tiri Eesti Liikumispuudega inimeste Liidu tegevjuht võttis iseseisvalt ette teekonna elektriratastoolis ning jagab oma seiklust ka meiega. Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Bode avab aga kuulmispuudega inimestega suhtlemise tagamaid ning blogija Kai kuusk räägib, mis moodi nägijad nägemispuudega inimestele igapäeva elu kirjeldada võiksid. Toimetaja ning saatejuht on Jakob Rosin Muusika: Andre Louis: https://www.youtube.com/user/TheOnjLouis

Tõde ja õigused

Inimõiguste Podcast #11 – Tõde ja õigused

Kuula:

Kirjeldus:
Inimõiguste keskuse podcasti 11. osas “Tõde ja õigused” räägime inimõiguste ülevaatuse variraportist, mille võrdse kohtlemise võrgustik ÜRO-le juulis esitab. Täpsemalt arutleme, kui oluline roll on Eesti inimeste tagasisidel valitsusväliste organisatsioonide raportite koostamisel ja millist kasu need rahvusvahelised aruanded riigile ja Eesti inimestele, aga ka huvikaitseorganisatsioonidele endile toovad. Saates külas võrdse kohtlemise võrgustiku liikmesorganisatsioonide esindajad Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ja Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.