Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste

#5 Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste

Kuula:

Kirjeldus:
#5 Rahvusvaheline koostöö – Helina Aaboja, Heili Heinaste
Viiendas saates on külalisteks Pirita lasteaia õppealajuhataja Helina Aaboja ja liikumisõpetaja Heili Heinaste. Teemadering keerleb ümber rahvusvahelise koostöö lasteaias. Saatekülalised jagavad kogemusi edukast kolmepäevasest veebisündmusest ja Erasmus+ projektidest.
Saatejuhid: Silja Järve ja Kätlin Tanin

00:00 “kõll”+sissejuhatus
00:58 saatekülaliste teekond alusharidusse
03:55 Pirita Lasteaia eripära ja võlud
05:04 mis on Erasmus+ ja kuidas see on seotud alusharidusega
07:02 õpetajate hirmud ja motivatsioon osalemisel.
10:45 projektiga alustamine – meeskonna ja rahvusvaheliste partnerite kaasamine.
13:48 Pirita Lasteaia koostööprojektid kui osa õppeaasta eesmärkide täitmise võimalustest
16:24 projekti eesmärkide seadmine rahvusvaheliselt
17:40 kuidas projekt jõuab iga õpetajani?
20:35 koostööprojektides osalemine koroonatingimustes – virtuaalne üritus Pirita Lasteaia eestvedamisel
22:45 väljakutsed ja uued oskused, tingimused virtuaalse ürituse korraldamiseks
24:03 virtuaalse ürituse päevad (sh live õppe-ja kasvatustegevus Euroopasse)
30:42 edasised sündmused ja mõtted seoses käimasoleva projektiga
32:50 eduelamuse tähistamine Pirita Lasteaias
34:52 “Kirss tordil” – rahvusvaheline ja kodumaine koostöö lasteaednike liidu ajaloos
40:02 kuidas Erasmus+ toetab lapsest lähtuvat kasvatust?
42:02 Heili ja ELAL
44:10 saatejuhtide kokkuvõte ja tänusõnad külalistele
44:50 “kõll”, kutse kaastööle! ja kontaktid.

Pirita Lasteaed
https://www.tallinn.ee/est/pirita-lasteaed/
Erasmus +
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_et

Taskuhääling “Kes aias? Mis aias?”
Kuula:
https://linktr.ee/KesMisAias?
Jälgi:
https://www.facebook.com/KesMisAias

ELAL sünnipäevasaade – Silvija Mõttus, Liili Pille, Heda Kala

#3 ELAL sünnipäevasaade – Silvija Mõttus, Liili Pille, Heda Kala by Kes aias? Mis aias?

Kuula:

Kirjeldus:
9. aprillil 2021 tähistab Eesti Lasteaednike Liit oma 30 tegutsemisaastat. Sünnipäevasaates teeme tagasivaate minevikku ja räägime saatekülalistega päris algusest… Millal ja mis põhjusel ELAL loodi? Millised olid takistused, mis tuli ületada? Kuidas läbi aastate on saanud liidust alushariduse eestkõneleja? “Kirsiks tordil” saame teada, kuidas kujunesid esimese Eesti Vabariigi ajal lasteaednike ühendused.
Saatejuhid: Silja Järve ja Kätlin Tanin

00:00 “Kõll” ja tervitus
00:37 Millal on ELAL sünnipäev? vastab Silvija Mõttus
01:40 Kuidas ja miks pandi idanema ELAL idee? vastab Heda Kala
09:33 Liidu loomise väljakutsed. Õpetaja nimetus. Palgateema.
13:06 Lasteaedniku igapäevas elementaarsed asjad. Rühma suurus, täiendkoolitus ja väljaõpe ülikoolis.
15:26 Silvija Mõttus ELAL juhina. Mida liidu töö õpetas?
18:12 Liili Pille ELAL juhina. Mida liidu töö õpetas? vastab Liili Pille
21:47 Miks on oluline, et ELAL esinaine oleks tegevõpetaja? vastab Liili Pille
24:09 Liidu logo lugu ja kes olid esimesed eestvedajad.
25:25 Liili Pille tänusõnad suveseminaride korraldajatele
25:54 “Kirss tordil” – esimese Eesti Vabariigi lasteaednike liidu loomine. Lasteaednike häälekandja- ajakiri Lasteaed. Palvekiri eriseaduse maksma panemiseks lasteaedadele. Üle-Eestiline Lasteaednike Päev (1931a). Eesti Lasteaednike Seltsi asutamine, esinaine Riina Rink (1932a) ja esimesed täiendkoolitused.
34:13 Eesti Lasteaednike Liidu ajaleht ja uus lasteaednike häälekandja “Kes aias? Mis
aias?”
36:03 Kuidas mõista lapsest lähtuvat kasvatust?
38:00 Saatekülaliste õnnesoovid ELALile.
39:15 Saatejuhtide tänusõnad ELALi eestvedajatele ja valdkonda panustajatele
39:44 Liili Pille tänusõnad rattaretke eestvedajale, juhatuse liikmetele.
40:34 Silvija Mõttuse ettepanek lõputöö teema otsijatele.
41:23 “Kõll” ja lõpusõnad

Eesti Lasteaednike Liit – Evelin Sarapuu, Evelin Laugus

#2 Eesti Lasteaednike Liit – Evelin Sarapuu, Evelin Laugus by Kes aias? Mis aias?

Kuula:

Kirjeldus:
Teises saates räägime Eesti Lasteaednike Liidust. Külalisteks on ELAL esinaine Evelin Sarapuu ja ELAL volikogu liige Evelin Laugus, kes vastavad küsimusele: mis on Eesti Lasteaednike Liit? Lisaks saame teada, kuidas kujunesid sõnad lasteaed ja lasteaednikud?
Saatjuhid: Silja Järve ja Kätlin Tanin

0.00 “Kõll”+sissejuhatus
0.50 Evelin Sarapuu (ELAL esinaine)
2.09 Evelin Laugus (ELAL Tartu piirkonna volikogu esindaja) teekond alusharidusse ja liitu
4.39 E.Sarapuu liiduga ühinemise motivatsioon
6.31 Eredamad hetked liidu töös: konverentsid “Tarkus tuleb tasapisi”, teabepäevad HTMiga koostöös, suvepäevad, rattaretked lasteaiaõpetajate palgale tähelepanu juhtimiseks.
9.55 Kuidas toimuvad muudatuste elluviimise protsessid koostöös ELALiga?
12.31 Kui lihtne/raske on lasteaednikel valitsuses jutule saada?
13.25 ELAL sõnavõtud ajakirjanduses- kes võib ja kuidas Liidu nimel rääkida?
15.31 ELAL tulevikuplaanid – muudatused, mida võiks ellu viia.
23.54 Erinevad rollid Liidus: liige, juhatus, volikogu, auliige. Liiduga liitumine.
27.11 “Kirss tordil”: ALGUS. “Lasteaed”, “lasteaednik” ning esimesed õpetajate ühendused Eestis. Õpetajate esimene häälekandja.
33.54 Lapsest lähtuv kasvatus. Evelin Sarapuu
36.24 Lapsest lähtuv kasvatus. Evelin Laugus
37.07 Mida saab ELAL teha, et lapsest lähtumine jõuaks rohkematesse lasteaedadesse?
38.52 Saatekülaliste õnnesoovid ELAL-le
40.06 ELAL 30.tegutsemisaasta pidulik tähistamine.
40.40 Saatejuhtide tänusõnad, “Kõll” ning meeldetuletus- kus meid jälgida ning kuulata saab.