Tehnoloogiakompass: teosammul liikuma saanud tehnoloogia areng on alles kogumas hoogu

03.06.21 Tehnoloogiakompass: teosammul liikuma saanud tehnoloogia areng on alles kogumas hoogu by Äripäeva raadio

Kuula:

Kirjeldus:
1. juunil täitus 30 aastat ajast, mil Eestis avati esimene mobiilsidevõrk ja rääkima sai hakata mobiiltelefoniga. Täpsemalt sai mobiiliajastu alguse sellega, et Eesti, Soome ja Rootsi ühisettevõte Eesti Mobiiltelefon (EMT) avas NMT 450 tehnoloogial põhineva mobiilivõrgu. Tegu oli esimese põlvkonna ehk 1G-mobiilivõrguga.

Saates “Tehnoloogiakompass” meenutame, mis arengu on teinud mobiilsidevõrk läbi selle 30 aasta ja kuhu liikuda edasi. Nii uurime, mis mõju on avaldanud side areng erinevate seadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, arengule ja nende kasutusrakendustele nii inimeste kui ka ettevõtete seas.

Samuti kõneleme sellest, kuhu on üldse veel tehnoloogiaga edasi liikuda ehk kas oma arengus on suuremad tähised nüüdseks ületatud.

Saates on külas Telia raadiovõrgu juhtivinsener Ermo Polma ja Telia ärikliendi üksuse juht Holger Haljand. Saadet juhib Priit Pokk.

Saadet toetab Telia.

Andres Haavel: kõige olulisem on seada ühine eesmärk, mis kogu meeskonda innustaks

Andres Haavel: kõige olulisem on seada ühine eesmärk, mis kogu meeskonda innustaks by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolev episood on valminud koostöös ettevõtete kasvu ja arengut toetava konsultatsioonifirmaga Empowerment. Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Empowerment’i partner ning organisatsioonide arengu kiirendaja Andres Haavel. Täna keskendub Andres koos oma tiimiga nõustamismetoodikatele, mis aitavad juhtidel oluliselt tõsta oma ettevõtte sooritusvõimet. Varasemalt on Andres tegelenud kaubandus- ja IT-ettevõtete juhtimisega. Ta on aastaid juhtinud juhtimisinfosüsteeme ehitanud meeskondi mh EMT-s, Eesti Energias, Swedbank’is ja teistes suuremates infrastruktuuriettevõtetes. Siinses 1.5-tunnises sisutihedas mõttevahetuses räägime Andresega nii ühe kui teise nurga alt juhtimissüsteemidest, mis põhinevad üldinimlikel väärtustel ja loodusseadustel ning mis on meeskondades lihtsalt rakendatavad parandades kordades meeskonna sooritusvõimet.

“Juht peab meeskonnaga paika panema visiooni ja tagama selle elluviimise võimekuse, mis tähendab kahte asja – ambitsioonika sihi määratlemist ja rollide defineerimist, mida on vaja selle sihi täitmiseks. Ehk teisesõnu, ühelt poolt on vaja meeskonnaga endale seada ambitsioonikas siht, mille suunas soovitakse üheskoos liikuda ning teiselt poolt ka koostöörollid, mille täitmisel usutakse eesmärgini jõuda kõige kiiremal ja nauditavamal moel. Seega esimene asi, ja see on kõige olulisem, on see, et oleks paigas eesmärk, mis kõiki innustab. See toimib nagu valgusviht, mis tõmbab enda poole just neid õigeid inimesi, kellel läheb samuti sellest silm särama. Ja lisaks tuleb kokku leppida mängureeglid, kes ja kuidas selle ühise sihi poole liikumiseks panustab – milliseid rolle meil selleks üldse vaja on ja millised on ootused erinevatele rollidele. Kui sul on ka õiged inimesed, kes tahavad ja on ka loomuomaselt tugevad neid rolle täitma, siis on suur tõenäosus, et see meeskond hakkab õitsema. Siinkohal soovitame juhil kvartaalselt teha nö carte blanche, kus ta vaatab brutaalse aususega otsa oma meeskonna oodatud tulemuslikkusele ning seejärel valideerib uuesti ka kõik meeskonna rollid ning neid täitvad mängijad. Juht peab sellisel hetkel esitama endale ausa küsimuse, kas ma oleksin täna valmis kõik olemasolevad tiimiliikmed uuesti meeskonda võtma? See on hea lakmuspaber, mis annab selge signaali, milliseid valikuid juht tegema peab. Nii lihtne see ongi!” – Andres Haavel

Kuulake ikka …