II osa – ohtlikud jäätmed

II osa – ohtlikud jäätmed

Kuula:

Kirjeldus:
II osas on Martinil ja Esperil külas Helen Sõmerik, ohtlikke jäätmeid käitleva Epler & Lorenzi keskkonnajuht.