Rail Baltic – heade kavatsustega sillutatud põrgutee läbi Eesti metsade?

Rail Baltic – heade kavatsustega sillutatud põrgutee läbi Eesti metsade?

Kuula:

Kirjeldus:
Äsja tühistas riigikohus osa Rail Balticu trassi planeeringust. Riigikohtu halduskolleegium leidis, et riigihalduse minister kehtestas Pärnu maakonnaplaneeringu õigusvastaselt, kuna Rail Balticu mõju Luitemaa kaitsealale polnud välja selgitatud. Mida tähendaks Rail Balticu rajamine niigi suure raiesurve all olevatele metsadele ja neis elavate liikidele? Kas lubatud süsinikuheite vähendamine õigustaks eluslooduse kadu Eestis?

Arutelu juht:
Joonas Laks
Osalejad:
Olev-Andres Tinn, Inga Raitar, Priit Humal
Korraldaja:
Erakond Eestimaa Rohelised

Arutelu toimus 15. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.