Neid põnevaid ameteid lennunduses saad Eestiski õppida

Innovaaika #13: Neid põnevaid ameteid lennunduses saad Eestiski õppida

Kuula:

Kirjeldus:
Kui küsida inimestelt milliseid ameteid nad lennunduses teavad, siis enamik nimetab pilooti ja lennukikaptenit. Veel teatakse reisisaatjat ja heal juhul mõeldakse ka neile lennujuhtidele, kes lennumasinaid maapinnalt turvalisuse suunas juhivad. Tehnilised erialad, mida on lennunduses palju, reisijale igapäevaselt ju välja ei paista. Eesti Lennuakadeemias aga õpetatakse kõiki neid “nähtamatuid” erialasid.

Kool, mille sarnast annab otsida!

Innovaatika #12: Kool, mille sarnast annab otsida!

Kuula:

Kirjeldus:
Võru Kutsehariduskeskus on muutunud paikkonna olulisemaks haridusasutuseks, kus pakutakse suures valikus kutseõpet, alustades mehhatroonika, ehituse, IT ja metallitööde erialaga ning lõpetades majutusteenindusega. Nimekirjas on rohkem kui kakskümmend erinevat eriala.

Miks tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

1. Miks tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

Kuula:

Kirjeldus:
Seeria esimeses podcastis kõneleb Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Hendrik Voll. Kõigepealt sellest, miks peaks valima just TalTechi – mis on eelised teiste ülikoolide ees? Mida kujutab endast mõne aasta tagune õppeprogrammide reform ning mis metoodika alusel õppekavad valiti ja koostati? Kuidas suhestuvad õppekavad reaalse eluga?

Arutlusele tuleb ka see, mis tingib Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajate kõrge palgataseme ning miks tudengeid juba bakalaureuseõpingute ajal tööle värbama tullakse. Kuidas suhtub sellesse ülikool ise?

Lõpetuseks räägib prorektor Hendrik ka õppevälistest tegevustest – üliõpilasorganisatsioonid, koostööprojektid, võimalused erialaga seotud eneseteostuseks ja vaba aja veetmiseks. Mis on need ettevõtmised, mida ülikool toetab ning mida tähendab see tudengitele?

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Nõuandeid TalTechi sisseastujaile

2. Nõuandeid TalTechi sisseastujaile by TalTech podcast

Kuula:

Kirjeldus:
Podcastide seeria teises osas kõneleb Tallinna Tehnikaülikooli karjäärinõustamise spetsialist Monika Sutrop sellest, kuidas endale sobilikku Monika Sutrop valida.

Millised on need küsimused, mida endale esitada? Mida teha, kui veel oma südameasjas kindel pole? Kas minna koos sõbraga midagi õppima, valida populaarne eriala või võtta hoopis aega järele mõtlemiseks?

Millised on võimalused siis, kui oled valitud erialas kindel, kuid ei saanud sisse? Lõpetuseks jagab Monika julgustavaid sõnu nii sisseastujaile kui nende vanematele – kuidas oma lapsi selle tähtsa otsuse tegemisel aidata?

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Tule õpi TalTechis riistvara arendamist ja programmeerimist

3. Tule õpi TalTechis riistvara arendamist ja programmeerimist

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolevas podcastis tutvustavad TalTechi arvutisüsteemide instituudi teadur Priit Ruberg ja riistvara arendamise ja programmeerimise teise kursuse tudeng Oskar Voorel oma eriala.

Millega tegeleb valdkonna spetsialist? Kuidas on meil nende saavutustest igapäevaelus kasu?

Teadur illustreerib näitlikult lõpetajate taset – mis on see igapäevane ja iseenesestmõistetav asi, mille algusest lõpuni tegemine ja toimima panemine on lõpetajale jõukohane ülesanne?

Tudeng räägib oma kogemusest – õppest, kaaslastest ja tulevikuplaanidest. Kuidas on tööpakkumistega ning millist palgataset on pakutud või pakutakse? Millised on eeldused, et olla riistvara arendamisel ja programmeerimisel edukas?

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Tule õpi TalTechis rakendusfüüsikat

4. Tule õpi TalTechis rakendusfüüsikat

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolevas podcastis tutvustavad TalTechi füüsikaosakonna dotsent ja rakendusfüüsika programmijuht Raavo Josepson ning sama eriala tudeng Lenne-Liisa Heinoja rakendusfüüsikat.

Millega on üldse tegu? Mida rakendusfüüsikud teevad? Räägime ka valdkonna põletavaimatest probleemidest, mille lahendamisele füüsikud praegu keskenduvad. Jutuks on ka füüsikute roll praeguse koroonakriisi lahendamisel.

Kuidas on rakendusfüüsika tudeng rahul oma erialavalikuga ning millised on tema tulevikuplaanid? Kuidas on õpe seni kulgenud?

Ning loomulikult räägitakse ka sellest, kellele eriala sobib, kui keeruline on sisseastumine ning mis võiks ees oodata pärast lõpetamist.

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Tule õpi TalTechis energiamuundust ja juhtimissüsteeme

5. Tule õpi TalTechis energiamuundust ja juhtimissüsteeme

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolevas podcastis tutvustavad TalTechi vanemteadur ja energiamuunduse ja juhtimissüsteemide õppekava programmijuht Toomas Vaimann ja sama eriala magistrant Karolina Kudelina oma eriala.

Mida valdkond endast kujutab ning kuidas toimub õpe? Millised on praktilised võimalused, kuhu võib edasi tööle saada? Kuidas on selle eriala tudengite seotud põnevate projektidega nagu iseAuto, NYMO ja tudengivormel?

Kuidas saavad energiamuunduse- ja juhtimissüsteemide spetsialistid kriisi ajal kasulikud olla? Kuidas on selle erialaga seotud ning mis on blackout? Kuidas selline sündmus tavaliselt inimestele mõjub?

Saatekülalisel magistrant Karolinal avanes muuhulgas võimalus osaleda Hispaanias praktikal. Ta räägib ka sellest, miks eriala valis ja kuidas spetsialiseerus ning milline on tema töö nüüd. Kellele aga energiamuunduse ja juhtimissüsteemide õppekava üldse sobida võiks ning kuidas toimub sisse saamine?

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Tule õpi TalTechis rakenduslikku majandusteadust

6. Tule õpi TalTechis rakenduslikku majandusteadust

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolevas podcastis tutvustavad TalTechi rakendusliku majandusteaduse õppekava programmijuht Helery Tasane ja eriala kolmanda kursuse tudeng Miina Hõbenael oma eriala.

Millega tegeleb majandusteadlane? Palju on praeguseks vilistlasi ja milline on nõudlus valdkonna spetsialistide järele? Millist kasu tõuseb majandusteadlastest kriisi ajal?

Rakendusliku majandusteaduse tudeng räägib ka sellest, miks ta selle eriala valis ja millisele valdkonnale soovib keskenduda. Kuidas toimub õpe ja kellele see eriala sobida võiks?

Millised võimalused avanevad pärast lõpetamist ja kuhu majandusteadlasi peamiselt tööle soovitakse? Milline on palgatase?

Mis on see üks suur tarkusetera rakenduslikust majandusteadusest, mida ka tavaelus rakendada võiks?

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/

Tule õpi TalTechis laevamehaanikat

7. Tule õpi TalTechis laevamehaanikat

Kuula:

Kirjeldus:
Käesolevas podcastis tutvustavad TalTechi laevamehaanika programmijuht Taavi Tamm ja antud eriala vilistlane ning tegev vanemmehaanik Tarmo Post laevamehaanika eriala.

Millega tegeleb laevamehaanik? Kuidas toimub ja kui pikk on õpe? Millised võimalused avanevad tudengile õppimise käigus? Kas nõudlus laevamehaanikute järele on kõrge ning kas tööd võib saada ka kuival maal?

Räägime ka sellest, miks vilistlane just selle eriala valis, kuidas tööelu välja näeb ning millist südamesoovi see töö tal täita võimaldab.

Lõpetuseks räägime ka sellest, kellele laevamehaaniku eriala sobida võiks, kuidas toimub sisseastumine ning millised võimalused ja palgatase ootavad pärast lõpetamist.

Head kuulamist ning loe lisa Tallinna Tehnikaülikooli veebis: https://teejuht.taltech.ee/