Joosep Tammo

Peeter Espak ja Jaan Lahe, “Valguse ja pimeduse ajalugu”

“Kaasaegne poliitika on peatükk religiooni ajaloos. Kahe viimase aastasaja ajalugu nii olulisel määral mõjutanud suurimad revolutsioonilised murrangud olid episoodideks usundite ajaloos – momentideks kristluse pikaajalises hääbumises ja moodsa poliitilise religiooni esiletõusus. Maailma, milles me end uue aastatuhande künnisel leiame, katavad utopistlike projektide riismed. Olgugi et kõik need plaanid olid formuleeritud religioosset tõde eitavates ilmalikes kategooriates,…

Read More

Toivo Pill ja Joosep Tammo, “Kristluse eshatoloogiline sütik”

“Täna defineerib “Lääs” ennast liberaalse demokraatia ja inimõiguste kategooriates. Sellega tahetakse anda mõista, et eelmise sajandi totalitaarsed liikumised olid Läänele võõrad, kummatigi puhusid need liikumised elu sisse just mõnedele kõige olulisematele läänelikele traditsioonidele. Kui “Läänt” midagi defineerib, siis on selleks püüdlus lunastuse poole veel selles maailmas. Lääne tsivilisatsiooni eristab teistest selle ajalooline teleoloogia – usk…

Read More