Margot Künnapuu: kaitseväes käsitleme juhte asendatavate legoklotsidena

Margot Künnapuu: kaitseväes käsitleme juhte asendatavate legoklotsidena by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”

Kuula:

Kirjeldus:
Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Eesti esimene naispataljoniülem kolonelleitnant Margot Künnapuu, kes juba ca aastajagu toimetab Kaitseväe Vahipataljoni juhina, mis täidab nii presidendi kaardiväe kui ka sõjaväepolitsei ülesandeid. Olen mitmel korral mõelnud, et mul oleks põnev vestelda naisterahvaga, kes on traditsiooniliselt meeste poolt domineeritud valdkonnas edukalt juhikarjääri teinud. See aitaks paremini teadvustada steretüüpseid mõttemustreid seoses naiste osalemisega nö ‘meeste maailmas’. Lisaks võimalusele Margotit juhina paremini tundma õppida ning tippjuhiks kujunemise teekonda avastada, aitab käesolev vestlus kummutada müüte ja hirme naiste osalemise kohta ajateenistuses ja kaitseväes.

“Kuidas Sa kirjeldaksid oma juhtimisstiili? See on võib-olla asi, mida me kaitseväes vaatame natuke teistmoodi. Me ei ole või vähemalt püüame mitte olla komplekt isiksusi. Meie, vanemohvitserid ja samamoodi kõrgemad ohvitserid kaitseväes, ideaalis näeme iseennast asendatavate mutritena. Ehk siis summa summaarum mina olen lego klots või mutter, mille kaitsevägi kui suur süsteem võib võtta ja panna teise kohta süsteemis, teades, et sellel klotsil on x arv nurki ja y arv kumeraid külgi ning ta peaks enam vähem sinna järgmisesse auku ka sobituma. Võrdlus lego klotsiga on siin väga asjakohane – osad meist on helerohelised ja osad tumerohelised, meil kõigil on natuke oma karda juures, kuid põhimõtteliselt me oleme asendatavad igal pool. Me ei taha, et meie alluv üksus näeks meid väga suurte isiksustena; seda sel lihtsal põhjusel, et kolme aasta pärast tuleb neil järgmine ülem. Ja tähtis ei ole mitte see, kes on see konkreetne ülem, vaid see, kuidas see üksus edasi toimib. Seetõttu ma näeksin ennast ühena paljudest kolonelleitnantidest. See on süsteemi ideaal.” – Margot Künnapuu

Kuulake ikka …

Genre
Learning

License: all-rights-reserved

PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #10

PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #10

Kuula:

Kirjeldus:
Kümnendas saates tuleb juttu coachiva juhtimisstiili kasuteguritest organisatsioonikultuuri muutmisel. Saatekülaliseks on Lauri Lugna (Siseministeeriumi kantsler), kes jagab enda kogemusi muutuste läbiviimisest organisatsiooni juhtimisstiilis. Arutleme mida coachiv juhtimisstiil endast täpselt kujutab? Millistele organisatsioonidele ja millistele juhtidele see sobib? Kuidas oma organisatsioonis coachiva juhtimisega algust teha ja mida on kasulik eelnevalt teada? Miks on tunnete juhtimisel väga oluline roll suurepäraste tulemuste saavutamiseks jpm.

Head kuulamist!

Saatejuht: Taavi Libe, Marget Mark
Saate produtsent: Marget Mark (coach)
Tehniline tugi: Tanel Triisa
Ootame Sinu tagasisidet saate kohta info@pare.ee

PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #6

PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #6 by PARE | Pare Eesti

Kuula:

Kirjeldus:
Avameelselt inimeste juhtimisest on PARE podcastide sari, kus räägime teemadel, mis kõnetavad igaüht, kes peab oluliseks inimeste juhtimise head kvaliteeti.

Kuuenda saate teema on mitmekesisus ja kaasav juhtimine. Arutleme kaasava juhtimise teemal organisatsiooni kultuuri muutuste elluviimisel mitmekesisust oskuslikult rakendanud Endla lasteaia juhi Grüüne Ottiga. Saatekülalisega vestlevad Taavi Libe ja Marget Mark.

Endla lasteaed võitis PARE parim personaliprojekt 2019 auhinna projektiga „Multikultuurne õppiv kogukond“ (MÕK)“, mis jäi PARE hindamiskomisjonile silma eelkõige kui laiaulatuslik, kaasav praktika.

Milliseid teadmisi ja oskusi toob endaga kaasa erasektorist tulev juht, kellel puudub varasem töökogemus eelkooliealiste lasteasutuses? Miks on kasulik erinevate sektorite töökogemus?

Milliste väljakutsete ees seisab juht, kui meeskond on harjunud koos töötama mitu kümnendit ning sisse on harjunud töömeetodid, mis on tänaseks ajale jalgu jäänud? Kuidas luua usalduslik, loov ja koostöötahteline meeskond, kui selle liikmed on erinevast rahvustest ja soost, erineva vanuse ja kultuuritaustaga? Mis päriselt töötajate suhtumise ja hoiakute muutuse esile kutsub ning kuidas seda teha? Milline roll on muutuste juhtimisel juhi enda mõtteskeemidel ja uskumustel?

Kuidas kaasata organisatsiooni arendamisse väliseid partnereid ja kasutada nende ekspertsust parimate lahenduste leidmisel ning välja töötamisel? Kui suurt rolli mängib juhtimises uudishimu ja katsetamisjulgus?

Miks kaasav juhtimine on mitmekesisust hindava ja rakendava juhi kõige tulemuslikum juhtimisstiil?
Lisaks eelmainitud teemade avamisele jagavad saatekülalised 3 praktilist nõuannet, kuidas õnnestuda inimeste juhtimises.

Head kuulamist!
Saatejuht: Taavi Libe, Marget Mark
Saate produtsent: Marget Mark
Tehniline tugi: Tanel Triisa
Ootame Sinu tagasisidet saate kohta info@pare.ee