episood 6 – Tantrast, shamanismist ja hetkes olemisest Elinaga

episood 6 – Tantrast, shamanismist ja hetkes olemisest Elinaga

Kuula:

Kirjeldus:
Elina on traumavabastus terapeud, tantra õpetaja ja shamanismi praktiseerija, kes räägib meile hetkedest, tantrast, armastusest ja tänutundest. Iseenda otsimisest ja leidmisest.
Siin ta siis on – episood 6 – imelise väe ja kolme silmaga naine, õrn ja tugev samal ajal.
Aitäh Elinale ja head kuulamist!

episood 5 – Kahetsusest ja heaolust Jehhoova tunnistaja Lauraga

episood 5 – Kahetsusest ja heaolust Jehhoova tunnistaja Lauraga

Kuula:

Kirjeldus:
Laura on Jehoova tunnistaja olnud alates neljateistkümnendast aastast. See episood number 5 on kindlasti mind kõige rohkem hiljem mõjutanud. Järelmõtestamine kui erinev ja värvikirev on see meie maailm, mis on vabadus ühes religioonis võibolla täiesti vastupidine teises.
Mis eristab Jehoova tunnistajaid teistest kristlikest liikumistest? Mis on patt ning kuidas sellest hoiduda? Kuidas mõjutab see Laura igapäevaelu ning mis juhtub peale surma?
Räägime sellest ja paljust muust.
Head kaasa mõtlemist!

episood 4 – Inimeseks olemisest ja judaismist Taavetiga

episood 4 – Inimeseks olemisest ja judaismist Taavetiga

Kuula:

Kirjeldus:
Milline peab küll olema ühe juudiema õpetus, et kasvatada selline noormees nagu Taavet?
Tegemist on kuumaverelise vene-juudiga, kes sündinud ja kasvanud Eestis.
Uurin, mida tähendab elu nõnda kirjus vere-pereringis? Millised mõistmised ja arusaamad on ühel noormehel, kes sirgunud nö jumala poolt väljavalituna? Kuidas olla piisav ja teha kannatustega rahu? Mida Taavet palveks peab? Kas ja kuidas on võimalik orienteeruda Tooras sisalduva 613 mitzvah ehk õpetuse järgi?

Head kuulamist!

episood 3 – Bahai Jumala õilsast ja kaunist loomingust Linda ning Alisega

episood 3 – Bahai Jumala õilsast ja kaunist loomingust Linda ning Alisega

Kuula:

Kirjeldus:
“Lahke keel on inimsüdamete kütkestaja, see on hinge leib, see rõivastab sõnad tähendusega, see on tarkuse ja mõistmise valguseallikas,” kõneleb imekaunis arstitudeng Alise ja võidab mu südame. Pärast salvestust tunnen end terake parema inimesena.

Kolmandas osas kohtun Linda ja Alisega, et paremini mõista Bahai olemust. Kust ta tuleb ja kes on alusepanijad? Mis on armastus ja õiglus ning kuidas neid anda? Mis on kannatlikkus ja kuidas seda elada?

Neile ja paljudele teistele küsmustele saame vastuse Usu mind! 3. episoodist “Bahai Jumala õilsast ja kaunist loomingust Linda ning Alisega”.

Lahke südamega kõnelemiseni!

episood 2 – Kristluse teest ja tõest Siimuga

episood 2 – Kristluse teest ja tõest Siimuga

Kuula:

Kirjeldus:
Tänases osas räägime Siimuga kristlusest. Tegemist on äärmiselt ausa vestlusega tema teekonnast, Jeesus Kristusest, Jumala tõest, pattudes mädanevatest südametest ja Jumala eitusest. Salvestuse ajal oli värskel Kristlasel kaasas Tema lemmikraamat Piibel, kaelas rist ja südames tahe taevasse saada.

Mis juhtus Siimuga kahe aasta tagusel hommikul, kui ärgates sai äkitselt selgeks, kes on Jumal ning Jeesus Kristus?

Kuidas saab suhelda Jumalaga läbi kristluse? Kuidas palvetada õigesti ning vestelda Jumalaga ausalt? Kuidas tunda ära saatana poolt saadetud ahvatlused ning miks valis Jumal välja just Siimu?

Neile ja paljudele teistele küsmustele saame vastuse Usu mind! 2. episoodist “Kristluse teest ja tõest Siimuga”.

Head kuulamist!

16. pühapäev pärast kolmainupüha

16. pühapäev pärast kolmainupüha. 27. september 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10

“Paljudes inimestes pesitseb sügavalt juurdunud hirm, et kui nad pühendavad end Jeesusele, siis osutuvad nad kaotajateks. Nad unustavad, et Jeesus tuli siia maailma selleks, et meie saaksime elada täiuslikku elu, et Tema eesmärk on meid rikastada, mitte vaeseks teha ning Tema teenimine on tõeline vabadus.” John Stott

***

Piiblitekstid:
Psalm 8 – Loodu ülistus oma Loojale
Efeslastele 1:15-23 – Palve, et Jumal annaks usulist tarkust
Luuka 7:11-17 – Jeesus äratab surnuist Naini noormehe

Kirjakoht mõtiskluseks:
Psalm 86:1 “Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.

Avapalvus

Avapalvus

Kuula:

Kirjeldus:
Jää seisma vaga meelega, mõtle, et seisad Jumala ees, kelle silm kõike näeb, ja ütle ristimärki tehes: “Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen” Pärast seda oota natukene, kuni su tunded rahunevad ja maised asjad mõttest lahkuvad ning siis loe ruttamata ja südamelise tähelepanuga seda palvet …