Jussikõsõ säidse sõpra

Jussikõsõ säidse sõpra

Jussikõsõ säidse sõpra – Helüait Kuula: https://media.blubrry.com/helyait/xn--helait-5ya.ee/wp-content/uploads/2020/04/Jussikoso_saidse_sopra_VALMIS.mp3 Kirjeldus: “Jussikõsõ säidse sõpra” om Silvi Väljali jutu ja piltega raamat, miä om Eesti latsilõ tutva jo 1966. aastagast, ku raamat edimäst kõrda ilmu. Jussikõsõlõ miildüs väega pühäpäiv ja tedä otsõn saa poiskõnõ kokko kõigi tõisi nädälipäiviga. Raamat om võro kiilde pant Avita kirästüse 1999. aastaga välläandõ perrä….

Read More