Kuidas ohjata väärinfot, hoides sõna vaba?

Kuidas ohjata väärinfot, hoides sõna vaba? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Kümned maailma riigid on asunud otsima lahendusi väärinfo ja desinformatsiooni vohamisele inforuumis (eriti veebis), üritades seda ühel või teisel moel reguleerida. Lähematest näidetest võib tuua Prantsusmaa infomanipulatsioonide vastase seaduse ja mööndustega ka Saksamaa vihakõnevastase seaduse. Mõlema puhul on aga kritiseeritud, et need piiravad ülemäära inimeste põhiõigusi. Kuidas tagada, et väärinfovastane võitlus, mis on kahtlemata vajalik, ei rikuks ebaproportsionaalselt sõnavabadust ja teisi põhiõigusi? Milliseid (seadusandlikke) võimalusi inforuumi korrastamiseks sisu reguleerimise kõrval veel on? COVID-19 pandeemia alguses muutsid suured veebiplatvormid pea üleöö oma poliitikat mitte olla “tõekuulutajad”, nagu nad seda ise varem sõnastanud olid. Platvormide kiiret reaktsiooni väärinfo laialdasele levikule – või infodeemiale, nagu WHO seda COVID-19 pandeemia tuules kutsuma hakkas – ning tõese info levitamist on kiidetud ja põhjusega. Samal ajal tekitab see hulgaliselt küsimusi läbipaistvuse, vastutuse, andmekaitse ja sõnavabaduse kohta, sest erinevalt riikidest, kelle eriolukorrad on ajutised ja seadusega sätestatud, ei anna veebiplatvormid oma toimetuslikest otsustest, ajutistest erireeglitest ja teistest kasutajaid mõjutavatest sammudest kellelegi aru.

Arutelu juht: Dr. Paloma Krõõt Tupay (TÜ riigiõiguste lektor)
Osalejad: Kai Härmand (Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler), Karmen Turk (Triniti vandeadvokaat), Neeme Korv (Äripäeva arvamustoimetuse juht).
Korraldaja: Tartu Ülikool, Dr. Paloma Krõõt Tupay

Arutelu toimus 14. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Minu andmed riigi käes: innovatsioon vs õigus?

Minu andmed riigi käes: innovatsioon vs õigus? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
On palju andmeid, mille jagamine andmete omaniku nõusolekul võib võimaldada innovaatiliste teenuste loomist ja elavdada majandust. Kuidas me aga tagame, et andmeid kasutatakse ainult õigel eesmärgil? Millistel juhtudel võib riik ilma nõusolekut küsimata pakkuda inimestele teenust, kus nende andmed mängus on? Kas inimene saab riiki usaldada või eeldatakse üldjoontes, et riik inimeste andmeid kuritarvitab?

Arutelu juht: Ott Velsberg
Osalejad: Raavo Palu (AKI), Marko Vaik (DataMe), Ain Aaviksoo (Guardtime), Kai Härmand (Justiitsministeerium)
Korraldaja: Justiitsministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Andmekaitse Inspektsioon

Arutelu toimus 9. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa

Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa, isegi kui me seda tihti ei märka. See on aga toonud kaasa mitmed juriidilised ja eetilised küsimused, mis vajavad tähelepanu juba täna. Milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Mida hakkavad tegema inimesed, kui lihttööd automatiseeritud saavad? Kes vastutab tehisintellekti otsuste ehk algoritmide eest? Milline peaks olema eetiline ja õiguslik raamistik, et tagada, et tehisintellekti ei kuritarvitataks? Kas tehisintellekti kasutamiseks peab üldse teistmoodi või erineva õiguslikuraamistiku looma, kui see on meie igapäeva elu osa?

Arutelu juht: Mats Volberg
Osalejad: Prof. Margit Sutrop, prof. Mart Noorma, JM õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand, AI psühholoog Madis Vasser
Korraldaja: Eesti Interneti SA, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, Justiitsministeerium

Arutelu toimus 9. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Rollivahetus kohtuistungil

Rollivahetus kohtuistungil by Arvamusfestival | Free Listening on SoundCloud

Kuula:

Kirjeldus:
Arvamusfestivali kohtusaalis on rollid vahetunud (nt kohtunik on süüdistatav, prokurör on kaitsja, advokaat on kohtunik, pealtvaatajate seast kutsutakse rahvakohtunikud). Toimub istung ebatraditsioonilises kohtusaalis, kus kaasa rääkida ja mõelda saavad kõik osalised.

Arutelu juht: Kai Härmand (justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler)

Osalejad: Justiitsminister Urmas Reinsalu, Tartu Maakohtu kohtunik Rutt Teeveer, Riigikohtu kohtunik Villu Kõve, Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja, Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Sigrid Nurm, Paul Keres (vandeadvokaat), kaks pealtvaatajat

Korraldaja: Justiitsministeerium

Arutelu leidis aset 10. augustil 2018 Paides.

Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.

Kohtuotsus – kas õige või õiglane?

Kohtuotsus – kas õige või õiglane? by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Aruteludes otsime vastust küsimustele, millest peab kohtunik lähtuma kohtuotsuse tegemisel? Kas seaduse järgi „õige“ kohtuotsus saab ja peab alati olema ka „õiglane“ tegelikult toimunu suhtes? Kas ei ole meie ootused kohtu suhtes liiga suured, et ainult kohus suudab kõik küsimused lõplikult ja õiglaselt lahendada? Kohtus ei ole automaatikat ega masinat, mis otsuseid langetab. Ei ole olemas seadust, mis annab vastuse kõikidele küsimustele. On inimesed, on nende arusaamad, haritus, vaated ja väärtused. Arutleme üheskoos, kuidas leida tasakaal „õige“ ja „õiglase“ vahel.

Arutelu juht: Kai Härmand (justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler)
Osalejad: Justiitsminister Urmas Reinsalu, Tartu Maakohtu kohtunik Rutt Teeveer, Riigikohtu kohtunik Villu Kõve, Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja, Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Sigrid Nurm, advokaat, õigusteadlane

Korraldaja: Justiitsministeerium

Arutelu leidis aset 10. augustil 2018 Paides.

Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.