Merilin Aruvee ja Kati Aus

Ekspert eetris: Merilin Aruvee ja Kati Aus by Tallinna Ülikool

Kuula:

Kirjeldus:
Ekspert eetris: Merilin Aruvee ja Kati Aus “Suhtlen, mõtlen, õpin ehk aitab jutustavast pedagoogikast!”

Teadmisi vahendatakse ja konstrueeritakse keele kaudu, keel ja mõtlemine on alati lahutamatus seoses. Seega ei saa keele rolli õppimisel alaväärtustada ega diskussioonist õppimise teemal kõrvale jätta. Keel on mõtlemise osa. Sageli aga tundub, et kui räägime õppimisest, oleme unustanud, et sel juhul räägime ka aktiivsest keelest, tekstide kaudu õppimisest ning kirjaoskusest.

Selle nädala saates „Ekspert eetris“ on fookuses, kuidas keel ja mõtlemine koos toimivad ning mida see õppimise jaoks tähendab.

Saates räägime keelest ja mõtlemisest, kriitilisest mõtlemisest ning suhtlemisest tekstide kaudu. Samuti sellest, kuidas õpetades toetada, et õpilane võtaks materjali iseseisvalt vastu ja kuidas vältida õpetaja poolt paljundusmasinana ette kantud teksti mõtteta konspekteerimist.

Ekspertidena on eetris Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi emakeeleõpetuse ning rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee ja haridusteaduste instituudi hariduspsühholoog ja õpetajahariduse teadur Kati Aus.

Matemaatika õppimise võlu

Matemaatika õppimise võlu by Arvamusfestival

Kuula:

Kirjeldus:
Matemaatika pole koolis kõige populaarsem õppeaine, ka ülikoolis ei soovi liiga paljud matemaatikat õppida ning matemaatikaõpetajaks õppijaid napib. Arutleme, millised on teaduspõhised võimalused matemaatika õppimist õpilastele nauditavamaks teha. Teisisõnu, mida ütleb teadus (hariduspsühholoogia, matemaatika didaktika): millist matemaatikatundi õpilased armastaksid? Samuti tuleb arutluse alla võimaluste paljusus, mida matemaatika heal tasemel omandamine tulevikus õpilastele avab. Siit jõuame loomulikul moel arutluseni matemaatika olulisusest teiste teadusalade baasina ning seega võimalusena teaduse edasises arengus..

Arutelu juht:
Andero Uusberg (Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur)
Osalejad:
Karin Täht, Kati Aus, Jüri Kurvits, Marina Kurvits
Korraldaja:
Karin Täht (Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskus)

Arutelu toimus 14. augustil Paides. Vabas õhus tehtud salvestusele lisavad värvi tuule puhumine, lehtede kahin ja vihma krabin.