Sille Jõgeva ja Urme Raadik: konfliktid on inimsuhtes normaalsed ja lausa tervitatavad nähtused

Sille Jõgeva ja Urme Raadik: konfliktid on inimsuhtes normaalsed ja lausa tervitatavad nähtused by 🎙️”Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”

Kuula:

Kirjeldus:
Seekordses podcasti episoodis olen ma külas kahel Imago suhteterapeudil, Sille Jõgeval ja Urme Raadikul. Nad ise ütlevad enda kohta, et nende jaoks on suhted olnud alati väga tähtsal kohal. Nad on veendunud, et toimivad inimsuhted on eduka ja õnneliku (töö)elu aluseks. Inimesed, kellel on kvaliteetsed inimsuhted, on tervemad nii füüsiliselt kui vaimselt ning nende efektiivsus erinevates eluvaldkondades on kõrgem. Paraku ei õpetata meile, kuidas luua toimivaid suhteid. Pigem eksisteerib uskumus, et nö õige suhe peaks iseenesest toimima ja suhetest rääkimine on kuidagi tundlik teema. Meil aga Sille ja Urmega oli tahe ja julgus neile teemadele ausalt ning avatult otsa vaadata, sest soovime luua tervemat ja teineteist toetavamat ettevõtlus- ja ühiskonda.

“Inimestena on meil pigem hirm konfliktide ja ebamugavate emotsioonide ees, mis suhetes kipuvad ikka ja jälle ilmnema. Oleme pigem valmis alla andma või põgenema, kui neile julgelt ja siiralt otsa vaatama. Hoiame paljud häirivad teemad endale, et näiliselt nagu mitte teistele tüli tekitada. Võib-olla oleme õppinud ära, et kes kannatab, see kaua elab? Täna teame, et pinged on igasse suhtesse algusest peale sisse programmeeritud ja need on teretulnud olukorrad, sest just siis saab toimuda areng, kasv, küpsemine. Küsimus pole selles, kas teema tõstatada – vaid kuidas seda teha. Kõik allasurutud teemad toovad suhtele vaid kahju, sest siis tunneme üksindust, pettumust, kurbust, viha, abitust, mittemõistmist, hoolimatust, väärtusetust jne. Kui saime teada, et ebameeldivaid teemasid on võimalik turvaliselt jagada ja kuulata, siis tänu sellele oleme saanud kogeda väga sügaval tasandil mõistmist, toetust, lähedust, usaldust ja kergendust ja tervenemist.” – Sille Jõgeva ja Urme Raadik

Kuulake ikka …

Kuidas leina ja kurbusega toime tulla?

Mõttekoht, osa 27: Kuidas leina ja kurbusega toime tulla? by Mõttekoht

Kuula:

Kirjeldus:
„Inimesed pelgavad leina, kuigi tegelikult on leinamine protsess, mille läbielamine on vajalik ja toob tervenemise,“ räägib raseduskriisi ja leinanõustaja Triinu Tints.

Seejuures olgu rõhutatud, et lein ei tähenda vaid mõne kalli inimese kaotamist – selle võib kaasa tuua mistahes äärmuslik olukord elus, olgu see siis paljude muude asjade hulgas töökoha kaotus, lahkuminek, lemmiklooma surm või kodust pikaks ajaks eemaleminek.

Inimesed et taha Triinu sõnul leinast eriti kõnelda, sest me elame maailmas, kus meid survestatakse kaotustest kiiresti üle ja leinast jagu saama. „Võib tekkida tunne, et me tahame leina vältida, kuid tegelikult on see kaotusega kaasnev valu, mida me tunda ei taha,“ nendib ta. Rasketest teemadest ei taheta tegelikult üldse rääkida, sageli tunnete väljanäitamist peetakse sageli ka nõrkuse märgiks.

Aga – kõiki tundeid tuleks tunda ilma häbenemata. Kuidas leina ja kurbusega toime tulla? Mida see kaasa toob? Kuidas leinajat toetada? Miks ei tohi tähelepanuta jätta leinavaid mehi ja üldse tugevamaid inimesi? Millal abi otsida? Kõigile neile küsimustele annab vastuse tänane taskuhäälingu saade.

Vestlust juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle.